นักล่าพริก EP 1 – ตามหาอาหารเผ็ดร้อนอันตรายของเอเชีย – จากาตาร์


https://www.youtube.com/watch?v=idZbQoe8H3k

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=idZbQoe8H3k
via xzytvariety

สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าทึ่งของจีน ตอน เครือข่ายในประเทศ


https://www.youtube.com/watch?v=aTYFhnybAgQ

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=aTYFhnybAgQ
via xzytvariety

สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าทึ่งของจีน ตอน โครงการวิทยาศาสตร์


https://www.youtube.com/watch?v=mNWvyeW9o4I

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=mNWvyeW9o4I
via xzytvariety

สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าทึ่งของจีน ตอน การสร้างเมืองใหม่


https://www.youtube.com/watch?v=YvU6AS9ucXE

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=YvU6AS9ucXE
via xzytvariety

Build a leaf house สร้างกระท่อมใบไม้กลางป่าหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่บรรยากาศดีสุดๆ 2/2


https://www.youtube.com/watch?v=XgJ6nsQ3AzM

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=XgJ6nsQ3AzM
via xzytvariety

สุดยอดงานสร้างสะพานข้ามฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า EP.1


https://www.youtube.com/watch?v=kMmIf1kMqUk

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=kMmIf1kMqUk
via xzytvariety

สุดยอดงานสร้างสะพานข้ามฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า EP.2


https://www.youtube.com/watch?v=eJuHpNJhkb8

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=eJuHpNJhkb8
via xzytvariety

เรื่องราวการเสี่ยงตายของนักดิ่งพสุธา


https://www.youtube.com/watch?v=Ed-DvHK4VGI

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=Ed-DvHK4VGI
via xzytvariety