ล่าต่อกลางคืนเพียวๆไร้เครื่องป้องกันโดนไปหลายแผล


https://www.youtube.com/watch?v=rEc-GlV8hyE

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=rEc-GlV8hyE
via xzytvariety

ตีมีดแบบดั้งเดิม – วิถีแห่งช่างตีมีดสืบทอดรุ่นสู่รุ่น


https://www.youtube.com/watch?v=IUCjwuM5P2M

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=IUCjwuM5P2M
via xzytvariety

ขุดตุ่นทั้งวันไม่ง่ายอย่างที่คิดกว่าจะได้


https://www.youtube.com/watch?v=033LdIB_9ao

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=033LdIB_9ao
via xzytvariety

เที่ยวป่า EP.4 ทำซุ้มส่องนกยิงนกด้วยหน้าไม้


https://www.youtube.com/watch?v=g-_gDW9kAtQ

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=g-_gDW9kAtQ
via xzytvariety