นักล่าพริก EP.6 ตามหาอาหารเผ็ดร้อนอันตรายของเอเชีย – จีน


https://www.youtube.com/watch?v=i2b0M_gsv3U

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=i2b0M_gsv3U
via xzytvariety

นักล่าพริก EP.5 ตามหาอาหารเผ็ดร้อนอันตรายของเอเชีย – โซล เกาหลีใต้


https://www.youtube.com/watch?v=og-ovxTkCB0

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=og-ovxTkCB0
via xzytvariety

นักล่าพริก EP.4 ตามหาอาหารเผ็ดร้อนอันตรายของเอเชีย – มะนิลา ฟิลิปปินส์


https://www.youtube.com/watch?v=CXvrT83o2AA

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=CXvrT83o2AA
via xzytvariety

นักล่าพริก EP.3 ตามหาอาหารเผ็ดร้อนอันตรายของเอเชีย – กรุงเทพประเทศไทย


https://www.youtube.com/watch?v=k26IHHt1wCY

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=k26IHHt1wCY
via xzytvariety

นักล่าพริก EP 1 – ตามหาอาหารเผ็ดร้อนอันตรายของเอเชีย – จากาตาร์


https://www.youtube.com/watch?v=idZbQoe8H3k

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=idZbQoe8H3k
via xzytvariety

สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าทึ่งของจีน ตอน เครือข่ายในประเทศ


https://www.youtube.com/watch?v=aTYFhnybAgQ

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=aTYFhnybAgQ
via xzytvariety

สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าทึ่งของจีน ตอน โครงการวิทยาศาสตร์


https://www.youtube.com/watch?v=mNWvyeW9o4I

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=mNWvyeW9o4I
via xzytvariety

สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าทึ่งของจีน ตอน การสร้างเมืองใหม่


https://www.youtube.com/watch?v=YvU6AS9ucXE

from Liked videos https://www.youtube.com/watch?v=YvU6AS9ucXE
via xzytvariety